LOTUS er symbol på det ubegrænsede potentiale, der er kernen i al Finansiel Risikostyring;

  • At optimere sin risikostyring
  • At optimere sin bundlinie og
  • At give størst mulig værdi tilbage til aktionærerne
+45 6069 8088
kontakt@lotusconsult.dk

LIKVIDITETSSTYRING

Likviditetsstyring er essentiel i enhver virksomhed. Mangel på en effektiv likviditetsstyring kan få uoverskuelige konsekvenser. Et af de største problemer post finanskrisen har været at få adgang til likviditet, dels da bankerne havde svær tilgang til likviditet i 2008/2009, dels pga. strammere kreditvilkår i bankerne. Likviditetsproblemet hos bankerne er løst, dog finder mange virksomheder fortsat at det er svært hvis overhovedet muligt at lånefinansiere i de danske banker.

Det stiller store krav til likviditetsstyring i virksomhederne.

Lotus Consult kan assistere med at optimere likviditetsstyring og likviditetsstrømmene i en virksomhed og dermed frigive likviditet til brug i f.eks. driften eller til investeringer i nyt produktionsudstyr. Og samtidig være en sparringspartner omkring opretholdelse af kapitalberedskab til virksomhedens fremtidige behov.

"Likviditetsstyring" er mange ting, men nøgleordene er;
  • Tilgængelighed
  • Opretholdelse af kapitalberedskab
  • Finansieringsmuligheder
  • Modpartsrisiko 
  • Placering/investering af overskydende likviditet
  • At få optimeret sin likviditetsstyring er essentiel
Lotus Consult | Telefon +45 6069 8088 | kontakt@lotusconsult.dk | CVR: 75166117