LOTUS er symbol på det ubegrænsede potentiale, der er kernen i al Finansiel Risikostyring;

  • At optimere sin risikostyring
  • At optimere sin bundlinie og
  • At give størst mulig værdi tilbage til aktionærerne
+45 6069 8088
kontakt@lotusconsult.dk

VALUTARISIKO

Lotus Consult har mangeårig erfaring i håndtering af valutarisiko. Med stillingtagen til hvilke finansielle instrumenter, der bedst og billigst tages i brug til at styre sin valutarisiko ved sikre sin indtægt eller udgift i en given valuta. Med andre ord, en synliggørelse af hvad det betyder at kende sin valutarisiko, at enten sikre sin valuta eller lade den flukturere frit. Vi tager således udgangspunkt i virksomhedens risikoprofil/risikovillighed.

Vi har stor erfaring i valutarisiko, følsomhedsanalyser, optimering af valutarisiko og exposure, kursregulering, IAS opgørelser samt bl.a. Kina/HK erfaring og de finansielle instrumenter, der kendetegner den del af verden.

 
Lotus Consult | Telefon +45 6069 8088 | kontakt@lotusconsult.dk | CVR: 75166117